Politika varovanja osebnih podatkov in pogoji uporabe

POZOR: Z UPORABO TEGA SPLETNEGA MESTA SOGLAŠATE, DA STE PREBRALI, RAZUMELI IN SPREJELI TE POGOJE UPORABE (V NADALJEVANJU: POGOJI) IN SOGLAŠATE S SPREJEMOM TEH OBVEZNOSTI TER VSEMI VELJAVNIMI PREDPISI IN ZAKONI. ČE TEH POGOJEV NE SPREJEMATE (V NADALJEVANJU: POGOJI), NE UPORABLJAJTE TEGA SPLETNEGA MESTA.

Advansys d.o.o. si pridružuje pravico o posodabljanju in spremembi Politike zasebnosti brez vnaprejšnjega obvestila uporabnikom te spletne strani www.advansys.si. Spremenjena Politika zasebnosti prične veljati z dnem objave na spletni strani.

 

Vsebina na tem spletnem mestu je zaščitena z avtorskimi pravicami in nepooblaščena uporaba gradiv s tega spletnega mesta lahko predstavlja kršitev zakonodaje o avtorskih pravicah ali blagovnih znamkah ali drugih zakonov. Brez predhodnega pisnega soglasja podjetja Advansys d.o.o.ni dovoljeno uporabljati vsebin, slik, imen, logotipov ali blagovnih ali storitvenih oznak.

 

Morebitne zlorabe s pomočjo posebne programske opreme in druge zlorabe vsebine na spletni strani www.advansys.si so prepovedane. Zloraba je kakršno koli dejanje, katerega namen ali učinek je povzročanje škode družbi Advansys d.o.o. Vsebine na tem spletnem mestu ni dovoljeno spreminjati, kopirati ali javno predvajati, izvajati ali distribuirati ali drugače uporabljati v javne ali komercialne namene, razen če vas Advansys d.o.o. pooblašča ali je drugje na spletnem mestu navedeno drugače. Za namene teh pogojev je prepovedana kakršnakoli uporaba vsebin s tega spletnega mesta na drugem spletnem mestu ali omreženem računalniškem okolju, ne glede na namen uporabe.

 

POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

 

V podjetju Advansys d.o.o. smo zavezani k varovanju vaše zasebnosti. Dostop do varovanih vsebin in podatkov je omogočen zaposlenim in pogodbenih partnerjem našega podjetja v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev podjetja in izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij z uporabnikom.

 

UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV

 

Upravljavec zbirk osebnih podatkov je podjetje Advansys d.o.o.,Velika pot 20, 5250 Solkan
Odgovorna oseba v podjetju: Zlatko Waiss, direktor

Kontaktni podatki za varstvo podatkov: Advansys d.o.o., Velika pot 20, 5250 Solkan, email info@advansys.si, telefon 05 333 16 98

 

 

INFORMACIJE, KI JIH ZBIRAMO, NJIHOV OBSEG, UPORABA, IN NAMEN HRANJENJA TER OBDELAVE

 

Osebne podatke, pridobljene preko spletnih kontaktnih obrazcev naše spletne strani www.advansys.si in elektronske pošte zbiramo in varujemo v skladu z ZVOP-1, ZVOP-2, ZPT-1B in GDPR. Jamčimo, da bodo ti podatki namenjeni izključno uporabi podjetja in se ne bodo predali v roke tretji osebi ali bili kakorkoli drugače zlorabljeni.

 

Zbiramo in obdelujemo zgolj podatke, ki so potrebni za izpolnitev pogodbene obveznosti oz. za izpolnitev namena, za katerega so bili podatki zbrani ter ste nas kontaktirali.

 

Uporabljamo osebne podatke, ki so pridobljeni preko spletnega kontaktnega obrazca in soglasja za:

 

  • kontaktiranje strank za predstavitev naših produktov in storitev, ter pripravo ponudbe,
  • pošiljanje tehnične dokumentacije naših produktov,
  • zagotavljanje tehnične podpore in vzdrževanja produktov, garancijskih popravil,
  • pošiljanje e-vabil na dogodke (sejmi, izobraževanja …),
  • pošiljanja e-novic glede novosti produktov, voščil in podobnih informacij, ki so povezane z dejavnostjo našega podjetja
  • za zaposllitev novih zaposlenih.

 

Osebni podatki, ki jih zbiramo so:

Ime, priimek, naziv, elektronski naslov, telefonska številka, podjetje, naslov, število igralnih naprav, ime igralnice oz. igralnega salona ter ostali podatki, ki jih je posameznik sam vpisal v spletne obrazce ali poslal preko emaila.

 

Podjetje Advansys d.o.o. ne odgovarja za točnost podatkov, ki jih je vnesel uporabnik v spletni kontaktni obrazec.

 

Osebni podatki se zbirajo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznika.

 

 

OBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV

 

Poleg podjetja Advansys d.o.o. (upravljalca in njegovih zaposlenih v oddelkih tehnične podpore, razvoja, vzdrževanja, proizvodnje, prodaje, marketing, tajništvo) osebne podatke v njegovem imenu in za njegov račun obdelujejo tudi pogodbeni obdelovalci, ki upravljalcu nudijo tehnično podporo pri razvoju in vzdrževanju produktov ter zunanji tržniki, dostavne službe, prevozniki blaga.

 

HRANJENJE IN VAROVANJE PODATKOV

Vsi podatki v elektronski obliki se shranjujejo v naših podatkovnih centrih v skladu s področno zakonodajo in Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, ki zavezuje naše zaposlene in pogodbene delavce.

 

Čeprav družba pri tem da osebne podatke zaščiti pred izgubo, krajo in nepooblaščeno rabo, razkritjem ali spremembami, uporablja primerne administrativne, tehnične, fizične ukrepe ter ukrepe v zvezi z osebjem, družba ne more zagotoviti, da so izključena vsa možna kibernetska tveganja.

 

 

OBDOBJE HRAMBE

 

Podatki se hranijo tako dolgo, dokler jih potrebujemo za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov. Kontaktni podatki se lahko hranijo za zgoraj opredeljene namene do izpolnitve namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani oz. do preklica privoljenja posameznika.

 

PRAVICE POSAMEZNIKA

 

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov našega podjetja.

 

Zagotavljamo uresničevanje spodaj opredeljenih pravic brez odlašanja in v vsakem primeru v roku enega meseca po prejemu zahteve. Rok za uresničevanje pravic si pridržujemo podaljšati za največ dva meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila prejetih zahtev. V kolikor nameravamo podaljšati rok te bomo o tem obvestili najkasneje v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

 

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic lahko zahtevamo zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

 

V skladu s področno zakonodajo omogočamo uveljavitev naslednjih pravic v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

 

(i)         pravica do dostopa do podatkov,

(ii)        pravica do popravka,

(iii)       pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«),

(iv)       pravica do omejitve obdelave,

(v)        pravica do prenosljivosti podatkov,

(vi)       pravica do ugovora

(vii)       pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

 

Pozameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico da poda morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov. Pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov nam prosim posredujte na elektronski poštni naslov info@advansys.si ali s priporočeno pošto na sedež organizacije.

 

Prav tako ima vsak uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši določila na področju varstva osebnih podatkov.